13. februára 2024

Výročná schôdza

Dňa 3.2.2024 sa v Kebabárni v Považskom Chlmci uskutočnila výročná členská schôdza žilinských včelárov. Prejednali sa štandardné témy. Za vyzdvihnutie stojí návrh na uskutočnenie Včelárskej nedele niekedy na prelome mája a júna. Presný termín ešte nie je stanovený. Každopádne to bude na rovnakom mieste ako naposledy v Považskom Chlmci. Rovnako sme sa dohodli, že ešte pred tým sa bude konať jedno stretnutie pri lipkách v Terchovej pod rozhľadňou, aby sme previedli bežné jarné práce. Keďže sa končilo predchádzajúce obdobie predsedu, tajomníka a hospodára, uskutočnili sa nové voľby. Ján Šutek a Janka Maťhová ostali predsedom a hospodárkou, tajomíkom sa stal Richard Novák. Všetkých 23 prítomných včelárov hlasovalo „za“.  Dohodli sme sa, že tajomník si zoberie na starosť objednávanie liečiv na najbližší rok pre tých včelárov, ktorí o to požiadali. Na Whatsappe sme si založili skupinu na lepšie zdieľanie niektorých informácií. Čítať ďalej

  • Od Richard Novák
10. februára 2024

Stretnutie pri lipkách

Dňa 14.10.2023 sa v Terchovej uskutočnilo včelárske stretnutie na pozemku, pod rozhľadňou, kde sme na jar 2022 vysadili sadenice líp. Vykonalo  sa očistenie pozemku od vyrastenej buriny v okolí líp, osadenie pamätnej tabule s menom čestného predsedu Karola Maťhu a menami detí najmladších členov rodín jednotlivých včelárov. Stretnutie bolo ukončená občerstvením.  Čítať ďalej

  • Od Richard Novák
10. februára 2024

Včelárska nedeľa

Dňa 3.6.2023 sa v záhradne pani Janky Maťhovej v Považskom Chlmci na mieste historickej včelnice uskutočnila naša včelárska nedeľa (sobota). Stretnutia sa okrem našich členov zúčastnili aj čestní hostia páni Miloš Orlíček a Miloš Belan. Členovia sa oboznámili so včelnicou, varili sme guláš, čestní hostia nám porozprávali niektoré svoje skúsenosti a predseda Ján Šutek nás oboznámil so špeciálnym typom úľa, ktorého cieľom je jednoduchšie vytáčanie medu. Úľ však nie je na Slovensku v praxi zavedený. Richard Novák predviedol historický B ležan, ktorý so synom Jakubom repasovali a nechali na ukážku. Fotky nájdete vo fotogalérii. Čítať ďalej

  • Od Richard Novák