13. februára 2024/
  • Od Richard Novák

Dňa 3.2.2024 sa v Kebabárni v Považskom Chlmci uskutočnila výročná členská schôdza žilinských včelárov. Prejednali sa štandardné témy. Za vyzdvihnutie stojí návrh na uskutočnenie Včelárskej nedele niekedy na prelome mája a júna. Presný termín ešte nie je stanovený. Každopádne to bude na rovnakom mieste ako naposledy v Považskom Chlmci. Rovnako sme sa dohodli, že ešte pred tým sa bude konať jedno stretnutie pri lipkách v Terchovej pod rozhľadňou, aby sme previedli bežné jarné práce. Keďže sa končilo predchádzajúce obdobie predsedu, tajomníka a hospodára, uskutočnili sa nové voľby. Ján Šutek a Janka Maťhová ostali predsedom a hospodárkou, tajomíkom sa stal Richard Novák. Všetkých 23 prítomných včelárov hlasovalo „za“.  Dohodli sme sa, že tajomník si zoberie na starosť objednávanie liečiv na najbližší rok pre tých včelárov, ktorí o to požiadali. Na Whatsappe sme si založili skupinu na lepšie zdieľanie niektorých informácií.