13. januára 2013

Zasadnutie regionálnej zložky

Dňa 12.januára 2013 Ing. Martin Slovák zvolal stretnutie zástupcov ZO SZV v kraji. Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére, no nebolo možné prerokovať žiaden bod programu. Dôvodom nefunkčnosti regionálnej zložky je fakt, že VZ SZV uznesením nepriznalo žiadne kompetencie regionálnym zložkám. Nebola schválená ani požiadavka Ing. Martina Slováka na odvod členského do RZ vo výške 10 centov/včelstvo.
Čítať ďalej

  • Od ZO SZV Žilina
13. januára 2013

Výročná členská schôdza ZO SZV Žilina

Oznamujem členom ZO SZV Žilina, že na deň 27. januára 2013 som zvolal výročnú členskú schôdzu so začiatkom o 08.00 hod. v zasadačke MsÚ Žilina. Po ukončení členskej schôdze bude nasledovať prednáška, vyplácanie dotácii na opeľovaciu činnosť na rok 2012, platba členského na rok 2013. Taktiež bude možné vymeniť vosk za medzistienky – NAVAX ako i  objednávanie liečív na rok 2013.

Čítať ďalej

  • Od ZO SZV Žilina