13. januára 2013/
  • Od ZO SZV Žilina

Oznamujem členom ZO SZV Žilina, že na deň 27. januára 2013 som zvolal výročnú členskú schôdzu so začiatkom o 08.00 hod. v zasadačke MsÚ Žilina. Po ukončení členskej schôdze bude nasledovať prednáška, vyplácanie dotácii na opeľovaciu činnosť na rok 2012, platba členského na rok 2013. Taktiež bude možné vymeniť vosk za medzistienky – NAVAX ako i  objednávanie liečív na rok 2013.

Hosťom rokovania výročnej členskej schôdze bude predseda SZV Ing. Ľudovít Gál.

Vzhľadom na dôležitosť materiáloov, ktoré budú na schôdzi prejednávané žiadam včetkých členov, aby si splnili svoju povinnosť a zúčastnili sa rokovania tejto schôdze.

Predseda ZO SZV Žilina

JUDr. Gustáv Noga