13. februára 2024

Výročná schôdza

Dňa 3.2.2024 sa v Kebabárni v Považskom Chlmci uskutočnila výročná členská schôdza žilinských včelárov. Prejednali sa štandardné témy. Za vyzdvihnutie stojí návrh na uskutočnenie Včelárskej nedele niekedy na prelome mája a júna. Presný termín ešte nie je stanovený. Každopádne to bude na rovnakom mieste ako naposledy v Považskom Chlmci. Rovnako sme sa dohodli, že ešte pred tým sa bude konať jedno stretnutie pri lipkách v Terchovej pod rozhľadňou, aby sme previedli bežné jarné práce. Keďže sa končilo predchádzajúce obdobie predsedu, tajomníka a hospodára, uskutočnili sa nové voľby. Ján Šutek a Janka Maťhová ostali predsedom a hospodárkou, tajomíkom sa stal Richard Novák. Všetkých 23 prítomných včelárov hlasovalo „za“.  Dohodli sme sa, že tajomník si zoberie na starosť objednávanie liečiv na najbližší rok pre tých včelárov, ktorí o to požiadali. Na Whatsappe sme si založili skupinu na lepšie zdieľanie niektorých informácií. Čítať ďalej

  • Od Richard Novák
10. februára 2024

Stretnutie pri lipkách

Dňa 14.10.2023 sa v Terchovej uskutočnilo včelárske stretnutie na pozemku, pod rozhľadňou, kde sme na jar 2022 vysadili sadenice líp. Vykonalo  sa očistenie pozemku od vyrastenej buriny v okolí líp, osadenie pamätnej tabule s menom čestného predsedu Karola Maťhu a menami detí najmladších členov rodín jednotlivých včelárov. Stretnutie bolo ukončená občerstvením.  Čítať ďalej

  • Od Richard Novák
10. februára 2024

Včelárska nedeľa

Dňa 3.6.2023 sa v záhradne pani Janky Maťhovej v Považskom Chlmci na mieste historickej včelnice uskutočnila naša včelárska nedeľa (sobota). Stretnutia sa okrem našich členov zúčastnili aj čestní hostia páni Miloš Orlíček a Miloš Belan. Členovia sa oboznámili so včelnicou, varili sme guláš, čestní hostia nám porozprávali niektoré svoje skúsenosti a predseda Ján Šutek nás oboznámil so špeciálnym typom úľa, ktorého cieľom je jednoduchšie vytáčanie medu. Úľ však nie je na Slovensku v praxi zavedený. Richard Novák predviedol historický B ležan, ktorý so synom Jakubom repasovali a nechali na ukážku. Fotky nájdete vo fotogalérii. Čítať ďalej

  • Od Richard Novák
13. januára 2013

Zasadnutie regionálnej zložky

Dňa 12.januára 2013 Ing. Martin Slovák zvolal stretnutie zástupcov ZO SZV v kraji. Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére, no nebolo možné prerokovať žiaden bod programu. Dôvodom nefunkčnosti regionálnej zložky je fakt, že VZ SZV uznesením nepriznalo žiadne kompetencie regionálnym zložkám. Nebola schválená ani požiadavka Ing. Martina Slováka na odvod členského do RZ vo výške 10 centov/včelstvo.
Čítať ďalej

  • Od ZO SZV Žilina
13. januára 2013

Výročná členská schôdza ZO SZV Žilina

Oznamujem členom ZO SZV Žilina, že na deň 27. januára 2013 som zvolal výročnú členskú schôdzu so začiatkom o 08.00 hod. v zasadačke MsÚ Žilina. Po ukončení členskej schôdze bude nasledovať prednáška, vyplácanie dotácii na opeľovaciu činnosť na rok 2012, platba členského na rok 2013. Taktiež bude možné vymeniť vosk za medzistienky – NAVAX ako i  objednávanie liečív na rok 2013.

Čítať ďalej

  • Od ZO SZV Žilina