13. januára 2013/
  • Od ZO SZV Žilina

Dňa 12.januára 2013 Ing. Martin Slovák zvolal stretnutie zástupcov ZO SZV v kraji. Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére, no nebolo možné prerokovať žiaden bod programu. Dôvodom nefunkčnosti regionálnej zložky je fakt, že VZ SZV uznesením nepriznalo žiadne kompetencie regionálnym zložkám. Nebola schválená ani požiadavka Ing. Martina Slováka na odvod členského do RZ vo výške 10 centov/včelstvo.

Vedenie RZ od jej založenia nemá záujem vyvíjať hocijakú činnosť, ktorá by bola prínosom pre organizované včelárenie v regione. Potvrdia sa skutočnosť, že regionálona zložka svoju činnosť na obdobie 4-roch rokov splnila a to tým, že dosadila člena výkonného výboru bez ohľadu na to, či má alebo nemá záujem pracovať v prospech radových včelárov, teda v prospech prvovýroby medu.

 

JUDr. Gustáv Noga

predseda ZO SZV Žilina